Domov pro seniory Bukov

Povinně zveřejňované informace a dokumenty


1. Název

Domov pro seniory Bukov, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel: Statutární město Ústí nad Labem

3. Organizační struktura

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa:

Domov pro seniory Bukov, příspěvková organizace
Za Vozovnou 583/1
400 01 Ústí nad Labem

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:

Domov pro seniory Bukov, příspěvková organizace
Za Vozovnou 583/1
400 01 Ústí nad Labem

4.3 Úřední hodiny:

Pondělí až pátek od 09:00 do 11:00 hod.

4.4 Telefonní čísla:

Mgr. Lucie Mráčková, MBA – ředitelka

tel.: +420 475 600 429

Mgr. Josef Starecký – vedoucí sociálního úseku, statutární zástupce ředitelky

GSM: +420 720 800 637

Pavlína Vopálenská – vedoucí úseku zdravotní a přímé obslužné péče

GSM: +420 607 043 961

Jaroslava Randáková – vedoucí technicko-hospodářského úseku

GSM: +420 723 521 294

Ing. Jaroslav Kerda – hlavní ekonom

GSM: +420 602 537 561

Bc. Kristýna Barešová – sociální pracovník (15.09. – 24.09.2023 dovolená)

GSM: +420 607 044 250

Bc. Kateřina Gregorová – sociální pracovník

GSM: +420 722 353 214

Pracovníci v sociálních službách

GSM: +420 604 534 626

Zdravotní sestry

GSM: +420 737 823 354

Alena Sejková – personalista

GSM: +420 607 020 074

Ing. Jan Pech – mzdový účetní

GSM: +420 774 954 054

Markéta Bílá – majetkový referent

GSM: +420 607 044 738

Údržba objektu

tel.: +420 607 086 679

Petra Rausová – stravování

GSM: +420 722 786 119

4.5 Adresa internetových stránek

www.domovbukov.cz

4.6 Adresa podatelny

Domov pro seniory Bukov, příspěvková organizace
Za Vozovnou 583/1
400 01 Ústí nad Labem

4.7 Elektronická adresa podatelny

podatelna@domovbukov.cz

4.8 Datová schránka

mpdcrf5

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 3783890217

Kód banky: 0100 (Komerční banka a.s., pobočka Ústí nad Labem)

Účel platby: individuálně dle konkrétně poskytnuté služby nebo na základě údajů uvedených ve smlouvě

Jiný způsob platby: hotově na pokladně organizace

6. IČO

44555661

7. DIČ

nejsme plátci DPH

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů:

8.2 Rozpočet

9. Žádosti o informace

O informace je možno požádat písemně na kontaktní poštovní adresu (Domov pro seniory Bukov, příspěvková organizace, Za Vozovnou 583/1, 400 01 Ústí nad Labem), elektronicky prostřednictvím datové schránky mpdcrf5, e-mailem na e-podatelnu podatelna@domovbukov.cz, případně ústně.

10. Příjem podání a podnětů

Žádosti včetně dalších podání jsou přijímány písemně na kontaktní poštovní adrese (Domov pro seniory Bukov, příspěvková organizace, Za Vozovnou 583/1, 400 01 Ústí nad Labem), elektronicky prostřednictvím datové schránky mpdcrf5, e-mailem na e-podatelnu podatelna@domovbukov.cz, případně ústně.

11. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy:

108/2006 Sb., 206/2009 Sb., 505/2006 Sb. (o sociálních službách)

106/1999 Sb. (o svobodném přístupu k informacím)

89/2012 Sb. (občanský zákoník)

262/2008 Sb. (zákoník práce)

101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů)

563/1991 Sb. (o účetnictví)

320/2001 Sb. (o finanční kontrole)

137/2006 Sb. (o veřejných zakázkách)

14.2 Vydané právní předpisy

Právní předpisy nejsou vydány (v souladu se směrnicí Rady města Ústí nad Labem č. 2/2019).

 12. Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Úhrady za pořízení kopií (fotokopií, kopií pořízených tiskem a kopií pořízených skenováním):

Druh nákladů jednotka cena v Kč za jednotku
1 černobílá fotokopie A4 jednostranně 2,10
2 černobílá fotokopie A4 oboustranně 3,90
3 černobílá fotokopie A3 jednostranně 3,60
4 černobílá fotokopie A3 oboustranně 6,60
5 barevná fotokopie A4 jednostranně 12,30
6 barevná fotokopie A4 oboustranně 24,60
7 barevná fotokopie A3 jednostranně 24,30
8 barevná fotokopie A3oboustranně 48,60
9 černobílá fotokopie pořízená tiskem A4 jednostranně 1,80
10 černobílá fotokopie pořízená tiskem A4 oboustranně 3,30
11 černobílá fotokopie pořízená tiskem A3 jednostranně 3,30
12 černobílá fotokopie pořízená tiskem A3 oboustranně 6,-
13 barevná fotokopie pořízená tiskem A4 jednostranně 12,-
14 barevná fotokopie pořízená tiskem A4 oboustranně 24,-
15 barevná fotokopie pořízená tiskem A3 jednostranně 24,-
16 barevná fotokopie pořízená tiskem A3 oboustranně 48,-
17 Pořízená kopie do elektronického záznamu (skenování) A4, A3 1,50-
18 jiné druhy a formy fotokopií dle jejich pořizovací ceny

Úhrady za opatření technických nosičů dat:

1 nosič – CD v papír. obalu 1 kus 6,- Kč/ks
2 nosič – DVD v papír. obalu 1 kus 8,- Kč/ks
3 nosič – USB 1 kus dle velikosti paměti
4 ostatní technické nosiče 1 kus dle jejich pořizovací ceny

Úhrady za odeslání informace žadateli:

1 balné 1 zásilka 10,- Kč
2 Náklady na poštovní služby 1 zásilka dle aktuálního ceníku PS

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Rozhodnutí nejsou vydána.

13. Licenční smlouvy

13.1 Vzory licenčních smluv

Vzory licenčních smluv neexistují.

13.2 Výhradní licence

Licenční smlouvy upravující výhradní licence neexistují.

14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím


Copyright © 2016. Všechna práva vyhrazena. Vytvořil Tomáš Hlad.