Domov pro seniory Bukov, příspěvková organizace

Přijetí klienta

Služby DpS Bukov jsou určeny osobám, které dosáhli věku 65 let a více nebo zdravotně postiženým od 26 let věku, kteří si nemohou ani za pomoci vlastní rodiny a jiných zdrojů sociálních služeb (např. pečovatelské služby) dlouhodobě zajišťovat své životní potřeby ve vlastním domácím prostředí.

Dokumenty pro přijetí klienta

Domov pro seniory Bukov, příspěvková organizace
Domov pro seniory Bukov, příspěvková organizace

Domov pro seniory Bukov,
příspěvková organizace
Za Vozovnou 783/1
400 01 Ústí nad Labem

e-podatelna:
podatelna@domovbukov.cz
www.domovbukov.cz

IČO: 44555661
Číslo účtu: 3783890217/0100
ID datové schránky: mpdcrf5
Ústí nad Labem
Ústecký kraj
EU
UJEP