Domov pro seniory Bukov

PRAVIDLA PRO VSTUP DO DOMOVA PRO SENIORY BUKOV


Návštěva v našem domově pro seniory je možná, avšak je nutné dodržovat pravidla, které jsme stanovili v souladu s aktuálními usneseními vlády ČR. Aktuální podmínky do domova je nutné sledovat, neboť se mění společně s usneseními vlády dle epidemiolog. situace.

Prosíme, abyste i nadále pamatovali, že vstupujete do zařízení, kde je vysoká koncentrace lidí náchylných k horšímu průběhu nemoci Covid-19.

 1. Při vstupu do domova je nutné se nahlásit na vrátnici, sdělit své jméno, příjmení a sdělit, koho chcete navštívit. Dále je nutné vyplnit čestné prohlášení o svém zdravotním stavu.
 2. Vstup do domova je návštěvám povolen pouze v případě, že splníte jednu z následujících podmínek:
 • Doložíte doklad o absolvování RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem ne starším než 7 dní před zahájením návštěvy;
 • Doložíte doklad o absolvování POC testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem ne starším než 72 hod. před zahájením návštěvy;
 • Doložíte od zaměstnavatele, nebo od školy čestné prohlášení o absolvování povinného testování osob na přítomnosti viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, ne starším než 72 hod. před zahájením návštěvy;
 • Doložíte doklad o podstoupení preventivního antigenního testu, který je určen pro sebetestování, nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou.
 • Doložíte doklad o prodělání onemocnění COVID-19, přičemž od prvního POC antigenního testu na přítomnost antigenu SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní;
 • Doložíte doklad o kompletním provedeném očkování proti onemocnění Covid-19, přičemž od poslední dávky uplynulo nejméně 14 dní.
 • V případě, že nemáte provedené kompletní očkování proti onemocnění Covid-19, je potřeba předložit doklad o absolvování výše uvedených testů s negativním výsledkem.
 1. Návštěva klienta je povinna po celou dobu pobytu v areálu a objektu Domova, tedy po celou dobu návštěvy, používat vlastní osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu. Dětem do 15 let věku postačí chirurgická rouška.
 2. Návštěvní doba je stanovena denně od 09.00 hod. do 11.00 hod. a od 13.00 hod. do 18.00 hod. Ve stejném čase mohou být na bytové jednotce pouze 3 osoby, včetně klienta.
 3. Odběrová místa pro testy v Ústeckém kraji, vč. přímého kontaktu a provozní doby těchto míst, jsou zveřejněny na webových stránkách Krajské hygienické stanice Ústí nad Labem www.khsusti.cz (odkaz: http://khsusti.cz/php/kousky/covid19/odbermista.pdf)

 

Za naše klienty a personál předem děkujeme, že se při návštěvách chováte ohleduplně a dodržujete preventivní opatření.


Copyright © 2016. Všechna práva vyhrazena. Vytvořil Tomáš Hlad.