Domov pro seniory Bukov

Informace k navýšení úhrad za sociální službu v DpS Bukov


V návaznosti na avizovanou novelu úhradové vyhlášky č. 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, která stanoví limity úhrad za ubytování a stravování v pobytové sociální službě „domova pro seniory“ a „domova pro osoby se zdravotním postižením“, dojde od 1. ledna 2023 k navýšení úhrad na maximální možnou výši.

K navýšení dochází z důvodu zvýšení celkových provozních nákladů na sociální služby díky rostoucí inflaci, jež se promítá do růstu veškerých cen, zejména v důsledku enormního zdražení energií a nákladů na potraviny.

Chceme-li zachovat kvalitu poskytované služby v oblasti ubytování a stravování, je toto opatření nezbytné. Kvalita péče o uživatele a důstojné prostředí jsou na prvním místě.

Navýšení cen: 

  • od 1. 1. 2023 – úhrada za celodenní stravu: 220 Kč / den (oběd 80 Kč, snídaně + večeře 140 Kč)
  • od 1. 2. 2023 – úhrada za pobyt: 280 Kč / den (8 400 Kč / měsíc)

Děkujeme za pochopení tohoto opatření a případné dotazy rádi zodpovíme.


Copyright © 2016. Všechna práva vyhrazena. Vytvořil Tomáš Hlad.