Domov pro seniory Bukov

ZMĚNA PRAVIDEL PRO VSTUP DO DOMOVA PRO SENIORY!!! PLATNÉ OD 22.11. 2021


Návštěva v našem domově pro seniory je možná, avšak je nutné dodržovat pravidla, která jsme stanovili v souladu s aktuálními právními předpisy. Pravidla pro vstup do domova pro seniory je nutné sledovat, neboť se mění dle epidemiologické situace.

Prosíme, abyste i nadále pamatovali, že vstupujete do zařízení, kde je vysoká koncentrace lidí náchylných k horšímu průběhu nemoci Covid-19. 

  1. Při vstupu do Domova pro seniory Bukov, p.o. (dále jen Domov) je nutné se nahlásit na vrátnici, sdělit své jméno, příjmení a uvést, koho chcete navštívit. Dále je nutné vyplnit čestné prohlášení o svém zdravotním stavu.
  2. Vstup do Domova je návštěvám povolen pouze v případě, že splní jednu z následujících podmínek:
  • Návštěva doloží doklad o absolvování RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem ne starším než 72 hodin před zahájením návštěvy;
  • Návštěva doloží doklad o absolvování rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem ne starším než 24 hod. před zahájením návštěvy;
  • Návštěva doloží certifikát o provedeném očkování proti onemocnění Covid-19, přičemž od poslední dávky uplynulo nejméně 14 dní;
  • Návštěva doloží doklad o prodělání onemocnění COVID-19, přičemž od prvního RAT antigenního testu na přítomnost antigenu SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.
  1. Návštěva klienta je povinna po celou dobu pobytu v areálu a objektu Domova, tedy po celou dobu návštěvy, používat vlastní osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu. Dětem do 15 let věku postačí chirurgická rouška.
  2. Návštěvní doba je stanovena denně od 09.00 hod. do 11.00 hod. a od 13.00 hod. do 18.00 hod. Ve stejném čase mohou být na bytové jednotce pouze 3 osoby, včetně klienta.
  3. Příklady odběrových míst v Ústí nad Labem (zdroj: https://testovani.uzis.cz/)

– Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., Sociální péče 3316/12A, 400 11 Ústí nad Labem, budova „T“, (pondělí až neděle od 7:00 do 19:00 hodin)

– OKB Lab a.s. – odběrové místo Ústí nad Labem, Vaníčkova 1318/25, 400 01 Ústí nad Labem-centrum (pondělí až pátek od 8:00 do 11:00 hodin)

– PREVEDIG medical, s.r.o. – Velká Hradební, Ústí nad Labem  (pondělí až pátek od 8:00 do 16:30, sobota zavřeno, neděle od 8:00 do 12:00)

– VIDIA-DIAGNOSTIKA, spol. s r.o – Masarykova ul., 400 01 Ústí nad Labem (pondělí až pátek od 8:00 do 18:30, sobota zavřeno, neděle 8:00-18:00)


Copyright © 2016. Všechna práva vyhrazena. Vytvořil Tomáš Hlad.