Domov pro seniory Bukov

ZMĚNA PRAVIDEL PRO VSTUP DO DOMOVA PRO SENIORY!!!


PLATNÉ OD 5.11. 2021

Návštěva v našem domově pro seniory je možná, avšak je nutné dodržovat pravidla, které jsme stanovili v souladu s aktuálními usneseními vlády ČR. Pravidla pro vstup do domova pro seniory je nutné sledovat, neboť se mění společně s usneseními vlády dle epidemiolog. situace.

Prosíme, abyste i nadále pamatovali, že vstupujete do zařízení, kde je vysoká koncentrace lidí náchylných k horšímu průběhu nemoci Covid-19.

 1. Při vstupu do domova je nutné se nahlásit na vrátnici, sdělit své jméno, příjmení a sdělit, koho chcete navštívit. Dále je nutné vyplnit čestné prohlášení o svém zdravotním stavu.
 2. Vstup do domova je návštěvám povolen pouze v případě, že splníte jednu z následujících podmínek:
 • Doložíte doklad o absolvování RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem ne starším než 72 hodin před zahájením návštěvy;
 • Doložíte doklad o absolvování RAT – rychlý antigen test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem ne starším než 24 hod. před zahájením návštěvy;
 • Doložíte doklad o prodělání onemocnění COVID-19, přičemž od prvního RAT antigenního testu na přítomnost antigenu SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní;
 • Doložíte doklad o kompletním provedeném očkování proti onemocnění Covid-19, přičemž od poslední dávky uplynulo nejméně 14 dní.
 • MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ Ministerstva zdravotnictví ze dne 5.11.2021

osoba na místě podstoupí rychlý antigenní test (RAT) na stanovení přítomnosti
antigenu viru SARS-CoV-2 určený pro sebetestování (použití laickou osobou) s negativním výsledkem; osoba navštěvující uživatele, která splní některou z uvedených podmínek, může vykonat návštěvu za podmínky, že po dobu návštěvy používá ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem [s výjimkou dětí, které dosud nezahájily povinnou školní docházku, které nemusí mít ochranný prostředek dýchacích cest, a s výjimkou dětí do patnácti let věku, pokud mají jiný ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének], a při dodržení dalších režimových opatření poskytovatele; v případě návštěv uživatelů v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění lze návštěvu připustit za podmínky, že osoba navštěvující uživatele dodržuje režimová opatření poskytovatele.

 • V případě, že nemáte provedené kompletní očkování proti onemocnění Covid-19, je potřeba předložit doklad o absolvování výše uvedených testů s negativním výsledkem.
 1. Návštěva klienta je povinna po celou dobu pobytu v areálu a objektu Domova, tedy po celou dobu návštěvy, používat vlastní osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu. Dětem do 15 let věku postačí chirurgická rouška.
 2. Návštěvní doba je stanovena denně od 09.00 hod. do 11.00 hod. a od 13.00 hod. do 18.00 hod. Ve stejném čase mohou být na bytové jednotce pouze 3 osoby, včetně klienta.
 3. Příklady odběrových míst v Ústí nad Labem (zdroj: https://testovani.uzis.cz/)

– Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., Sociální péče 3316/12A, 400 11 Ústí nad Labem, budova „T“, (pondělí až neděle od 7:00 do 19:00 hodin)

– OKB Lab a.s. – odběrové místo Ústí nad Labem, Vaníčkova 1318/25, 400 01 Ústí nad Labem-centrum (pondělí až pátek od 8:00 do 11:00 hodin)

– PREVEDIG medical, s.r.o. – Velká Hradební, Ústí nad Labem  (pondělí až pátek od 8:00 do 16:30, sobota zavřeno, neděle od 8:00 do 12:00)

– VIDIA-DIAGNOSTIKA, spol. s r.o – Masarykova ul., 400 01 Ústí nad Labem (pondělí až pátek od 8:00 do 18:30, sobota zavřeno, neděle 8:00-18:00)

 


Copyright © 2016. Všechna práva vyhrazena. Vytvořil Tomáš Hlad.