Domov pro seniory Bukov

UPOZORNĚNÍ


Mimořádné opatření ze dne 19. října 2020, č. j.: MZDR 13719/2020-3/MIN/KAN. Poskytovatelé domovů pro seniory, domovů se zvláštním režimem a odlehčovací služby v pobytové formě již nebudou mít povinnost vyčlenit prostory s lůžkovou kapacitou pro oddělení osob, jimž jsou v jejich zařízeních poskytovány služby, u kterých se prokázalo onemocnění COVID-19.

 

Mimořádné opatření ze dne 6. dubna 2021, č. j.: MZDR 14599/2021-1/MIN/KANPoskytovatelé domovů pro seniory, domovů se zvláštním režimem již nebudou mít povinnost zajistit speciální režim vycházek svých uživatelů (tedy není nutná případná izolace uživatelů vracejících se z vycházky).

 

Z výše uvedeného zrušení mimořádných opatření pro Domov pro seniory Bukov, p.o. (dále jen „Domov“) vyplývá:

 

Odchod klientů mimo Domov již nebude nijak omezován. Je nutná pouze ochrana dýchacích cest dle aktuálních mimořádných opatření MZ ČR,

 


Copyright © 2016. Všechna práva vyhrazena. Vytvořil Tomáš Hlad.