Domov pro seniory Bukov

Podmínky pro vstup do Domova pro seniory Bukov, p.o.


V souladu s usneseními vlády ČR a mimořádnými opatřeními MZ ČR stanovujeme do odvolání níže uvedená pravidla pro návštěvy Domova pro seniory Bukov, p.o. (dále jen „Domov“):

1.) Tato pravidla jsou závazná pro všechny návštěvy klientů Domova. V případě jejich nerespektování může být návštěva vykázána z areálu Domova nebo může být přivolána Městská policie či Policie ČR.

2.) Návštěvní doba je stanovena denně od 09.00 hod. do 11.00 hod. a od 13.00 hod. do 18.00 hod. Ve stejném čase mohou být u jednoho klienta maximálně 3 osoby.

3.) Návštěva klienta je povinna při vstupu do areálu Domova ohlásit se na vrátnici, sdělit své jméno a příjmení, a jméno a příjmení klienta. Návštěva dále vyplní čestné prohlášení o svém zdravotním stavu.

4.) Návštěva klienta je povinna po celou dobu pobytu v areálu a objektu Domova, tedy po celou dobu návštěvy, používat vlastní osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu.

5.) Návštěva musí po příchodu do areálu Domova předložit na vrátnici:

  • doklad o absolvování RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem ne starším než 48 hod. před zahájením návštěvy;
  • doklad o absolvování POC testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem ne starším než 48 hod. před zahájením návštěvy;
  • doklad o prodělání onemocnění COVID-19, přičemž od prvního POC antigenního testu na přítomnost antigenu SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní;
  • doklad o provedeném očkování proti onemocnění Covid-19, přičemž od aplikace první dávky musí uplynout v případě:
    • dvoudávkové vakcíny nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,
    • dvoudávkové vakcíny nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo
    • jednodávkové vakcíny nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců;

a návštěva nesmí jevit příznaky onemocnění Covid-19.

6.) Návštěva klienta je povinna si po příchodu do areálu Domova nechat bezdotykově změřit teplotu. V případě, že návštěva klienta bude mít tělesnou teplotu 37 °C a vyšší, nebo bude mít příznaky respiračního onemocnění, nebo nedoloží doklad uvedený v předchozím odstavci, nebude jí umožněn vstup do objektu Domova a bude vykázána z areálu Domova.

7.) Návštěva klienta je povinna si po příchodu do hlavního vestibulu Domova vydezinfikovat ruce.

8.) Odběrová místa pro testy v Ústeckém kraji, vč. přímého kontaktu a provozní doby těchto míst, jsou zveřejněny na webových stránkách Krajské hygienické stanice Ústí nad Labem www.khsusti.cz (odkaz: http://khsusti.cz/php/kousky/covid19/odbermista.pdf)

Tato pravidla vychází z dokumentů uvedených v záhlaví těchto pravidel, které schválila Vláda ČR na základě návrhu Ministerstva zdravotnictví ČR a Ministerstva práce a sociálních věcí. Dovolujeme si vás proto požádat o pochopení a dodržování těchto pravidel.

Za všechny naše zaměstnance vám děkujeme, že nám pomáháte chránit vaše blízké.


Copyright © 2016. Všechna práva vyhrazena. Vytvořil Tomáš Hlad.