Domov pro seniory Bukov

Gratulujeme naší sociální pracovnici k získání certifikátu k provádění Canisterapie


Naše sociální pracovnice Bc. Kateřina Gregorová bude v Domově pro seniory Bukov provádět Canisterapie. Tímto gratulujeme a těšíme se na psí mazlíky.

Canisterapie je kontakt se psem představuje účinné rozptýlení pro lidi trpící psychickými poruchami, depresí nebo pro ty, kteří se prostě cítí opuštěně.

Jak canisterapie léčí

  • Rozvíjí hrubou a jemnou motoriku
  • Podněcuje verbální i neverbální komunikaci
  • Rozvíjí orientaci v prostoru a čase
  • Pomáhá při nácviku koncentrace a paměti
  • Rozvíjí sociální cítění


Copyright © 2016. Všechna práva vyhrazena. Vytvořil Tomáš Hlad.