Domov pro seniory Bukov

Návštěvy v Domově pro seniory Bukov


Návštěvy jsou povolené jestliže:

  • mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proto onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen SPC) UPLYNULO NEJMÉNĚ 14 DNÍ, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19.

 

Navštěvující osoba musí mít po celou dobu návštěvy osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu. Výjimky – děti od dvou do patnácti let – mohou mít i jiný ochranný prostředek dýchacích cest


Copyright © 2016. Všechna práva vyhrazena. Vytvořil Tomáš Hlad.