Domov pro seniory Bukov

Kouzelný čas Vánoc 2016


Vánoce 2016 byly plné zážitků a setkání. Tento rok se v Domově pro seniory Bukov uskutečnilo mnoho akcí. První akce se konala pod záštitou pana starosty městského obvodu Ústí nad Labem Kamila Hýbnera, dne 15. 11. 2016 nás navštívil kouzelník Grino dále dne 13. 12. 2016 zazpíval učitelský sbor a ve zpěvu jsme pokračovali i při vystoupení umělecké školy. Klienti z našeho domova se zúčastnili, celo republikové akce „ Česko zpívá koledy“. Každoročně se koná prodejní vánoční výstava, na které se mohou pochlubit obyvatelé domova uměleckými výrobky, ručně háčkovanými ozdobami nebo také pletenými ponožky, které tvoří při volnočasových aktivitách probíhající celý rok u nás v domově. A zakončení celého kouzelného vánočního času byl očekávaný Vánoční večírek. Zábava, živá hudba, tanec a samozřejmě dobré jídlo nemohlo chybět. Věříme, že naši obyvatelé si užili „ Kouzelný čas Vánoc 2016“ a přejeme všem krásný nový rok 2017.


Copyright © 2016. Všechna práva vyhrazena. Vytvořil Tomáš Hlad.