Domov pro seniory Bukov

Vzhledem k nárůstu počtu nakažených Covid-19 opět zavádíme „Pravidla pro obyvatele a návštěvy v Domově pro seniory Bukov, p.o.“


Vzhledem k nárůstu počtu nakažených Covid-19 opět zavádíme „Pravidla pro obyvatele a návštěvy v Domově pro seniory Bukov, p.o.“

Informace k opět zavedenému opatření:

Pravidla pro obyvatele a návštěvy v Domově pro seniory Bukov, p.o.

 

V souladu s Mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví ze dne 3. července 2020 a dle Mimořádného opatření č. 1/2020 KHS Ústeckého kraje ze dne 23.07.2020 a vlastního posouzení rizika nákazy Covid-19 v Domově pro seniory Bukov, p.o. (dále jen „DpS Bukov“),

 

stanovuji tato pravidla pro obyvatele a návštěvy a jejich pohyb v DpS Bukov:

  • Návštěvníci Domova pro seniory Bukov, p.o. (dále jen DpS) musí respektovat provozní pravidla a podmínky domova, tj. mohou se pohybovat jen v atriu DpS a pokojích svých rodinných příslušníků a chovat se ohleduplně ke všem klientům a pracovníkům domova,
  • Návštěvy DpS budou umožněny od 09:00 do 19:00 hod.,
  • Vstup do budovy DpS bude umožněn pouze přes vrátnici na sekci B. Ostatní vchody budou uzamčeny,
  • Návštěvy budou umožněny jen dvěma osobám u jednoho klienta ve stejném čase.
  • Návštěvníci DpS musí být vybaveni vlastní rouškou a musí si před vstupem vydezinfikovat ruce. Návštěvě bude dále změřena teplota bezkontaktním teploměrem. Osobě, které bude naměřena teplota vyšší než 37oC či bude vykazovat jiné příznaky odpovídající nemoci, nebude do objektu umožněn přístup,
  • O návštěvě u klienta bude prováděn zápis do knihy s označením počtu osob a jejich osobních dat a dobou trvání návštěvy. Každá návštěva vyplní Dotazník o bezinfekčnosti před vstupem do DpS. Bez vyplněného Dotazníku nelze vpustit návštěvu do zařízení.
  • Návštěvníci by mezi sebou měli dbát dodržování odstupu min. 2 metrů.

 

Je třeba mít stále na zřeteli, že domovy pro seniory poskytují péči zvláště ohrožené skupině obyvatel a tomu je třeba přizpůsobit své chování.

 

Tato pravidla platí ode dne 07.08.2020 do odvolání. Jejich porušení je porušením výše uvedených mimořádných opatření.

 

V Ústí nad Labem dne 04.08.2020                                             Mgr. Věra Vonková

Ředitelka Domova pro seniory Bukov,p.o.

 

Mimořádné opatření č. 1_2020 KHS ÚL

Mimořádné-opatření—omezení-provozu-zdravotnických-zařízení-lůžkové-péče-a-zařízení-sociálních-služeb-s-účinností-od-4.-7.-2020-do-odvolání

Pravidla pro návštěvy v DpS BukovII


Copyright © 2016. Všechna práva vyhrazena. Vytvořil Tomáš Hlad.