Domov pro seniory Bukov

Pravidla pro návštěvy v Domově pro seniory Bukov, p.o.


V souladu s Mimořádným opatřením vlády č. 555 ze dne 18. května 2020 a dle Doporučeného postupu č. 10/2020 MPSV (Doporučený postup pro aplikaci návštěv u klientů v zařízeních sociálních služeb od 25.05.2020) a vlastního posouzení rizika nákazy Covid-19 v Domově pro seniory Bukov, p.o.,
stanovuji tato pravidla pro návštěvy:
– Návštěvníci Domova pro seniory Bukov, p.o. (dále jen DpS) musí respektovat provozní pravidla a podmínky domova, tj. mohou se pohybovat jen v atriu DpS a pokojích svých rodinných příslušníků a chovat se ohleduplně ke všem klientům a pracovníkům domova,
– Návštěvy DpS budou umožněny ode dne 25.05.2020 od 09:00 do 19:00 hod.,
– Vstup do budovy DpS bude umožněn pouze přes vrátnici na sekci B. Ostatní vchody budou nadále uzamčeny,
– Žádáme návštěvy, aby v poledních hodinách (od 11:00 do 12:30 hod.) návštěvy uskutečňovali pouze v nezbytných případech, v této době jsou podávány obědy,
– Návštěvy budou umožněny jen dvěma osobám u jednoho klienta ve stejném čase. Nebude umožněn vstup dětem mladším 15 let a zvířatům,
– Návštěvníci DpS musí být vybaveni vlastní rouškou a musí si před vstupem vydezinfikovat ruce. Návštěvě bude dále změřena teplota bezkontaktním teploměrem. Osobě, které bude naměřena teplota vyšší než 37oC, nebude do objektu umožněn přístup,
– O návštěvě u klienta bude prováděn zápis do knihy s označením počtu osob a jejich osobních dat a dobou trvání návštěvy. Každá návštěva vyplní Dotazník o bezinfekčnosti před vstupem do DpS. Bez vyplněného Dotazníku nelze vpustit návštěvu do zařízení.
– Návštěvníci by mezi sebou měli dbát dodržování odstupu min. 2 metrů.

I přes postupné uvolňování opatření je třeba mít stále na zřeteli, že domovy pro seniory poskytují péči zvláště ohrožené skupině obyvatel a tomu je třeba přizpůsobit své chování.

Tato pravidla platí od 25.05.2020 do odvolání. Jejich porušení je porušením výše uvedeného usnesení vlády.

V Ústí nad Labem dne 22.05.2020 Mgr. Věra Vonková
Ředitelka Domova pro seniory Bukov,p.o.

 

Dokument – Pravidla pro návštěvy v Domově pro seniory Bukov, p.o.


Copyright © 2016. Všechna práva vyhrazena. Vytvořil Tomáš Hlad.