Domov pro seniory Bukov

TISKOVÁ ZPRÁVA – Rady města Ústí nad Labem 14. 4. 2020


23. Prevence v domovech pro seniory
Rada schválila doporučení pro domovy pro seniory zřizované městem, která řeší problematiku balíčků pro klienty od příbuzných a blízkých. Tyto balíčky obsahují jídlo, hygienické pomůcky a jiné potřeby seniorů, které přináší členové rodiny svým příbuzným. Bohužel ne všechny potraviny v těchto balíčcích lze dezinfikovat. Domovy by měly zajistit, aby balíčky obsahovaly jen balené zboží, které nepodléhá rychlé zkáze. Balíčky budou uloženy do místnosti, která k tomu bude vyčleněna, na dobu minimálně tří dnů. Dle Světové zdravotnické organizace je nutno všechny povrchy, které mohly být vystaveny nákaze, dezinfikovat. Dle WHO vir přežívá na různých typech povrchů od pár hodin po několik dnů. Z důvodu již zmíněné prevence je nutno všechno, co rodiny a blízcí klientů donesou do pobytového zařízení, dezinfikovat.
V návaznosti na toto omezení vůči klientům bude domovům pro seniory klientům nabídnuta sociální služba zajišťující celodenní stravu.

 

Výpis z usnesení – priloha_774703431_1_usnesení RM č.1040_42R_20 ze dne 14.4.2020 (1)

Statutární město Ústí nad Labem – Odbor městských organizací a školství – ústředna tel: 475 271 111 , a nebo tel: 475 271 799


Copyright © 2016. Všechna práva vyhrazena. Vytvořil Tomáš Hlad.