Domov pro seniory Bukov

Důležité upozornění pro uživatele sociálních služeb a rodinné příslušníky.


Na základě doporučení KHS a zřizovatele MmÚL – OMOŠ s účinností od 24. 4. 2020 nebude DpS Bukov zajišťovat nákupy potravin pro uživatele sociálních služeb. Opatření je z důvodu prevence před nákazou koronavirem COVID 19.

Toto platí i pro rodinné příslušníky, tzn. nebude umožněno dovážet nákupy potravin do DpS Bukov.
Celodenní strava bude zajištěna pro uživatele sociálních služeb organizací.

Děkujeme za pochopení


Copyright © 2016. Všechna práva vyhrazena. Vytvořil Tomáš Hlad.